Internal auditing is een doorlopend, intern, maar onafhankelijk onderzoek waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen tegen het licht houdt en de kwaliteit monitort. De rol van internal audit is om onafhankelijke zekerheid te bieden en gericht op het beschermen en verbeteren van de organisatie door middel van objectief inzicht en advies.

Definitie internal auditing

De definitie van The Institute for Internal Auditors luidt als volgt:

‘Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.’

Bij internal audit wordt al snel gedacht aan de controle van financiële rapportages van een organisatie, maar dat is waar de externe accountant zich vooral op richt. Een internal auditor vult juist de externe account aan en doet véél meer. De internal auditor analyseert bijvoorbeeld ook de processen en mogelijke risico’s op het gebied van ICT, milieu, arbeidsomstandigheden, veiligheid, bedrijfscultuur, kwaliteitsmanagement, fraude, enzovoort. Daarin kun je je bovendien specialiseren door aanvullende opleidingen en trainingen te volgen.

Lees meer over de hoofdtaken van de internal auditor

Lees meer over de ontwikkelingen binnen internal audit

Internal audit: geschikt voor velen

Door de diversiteit binnen het vakgebied is internal audit geschikt voor vele soorten mensen met uiteenlopende achtergronden en verschillende interesses. Er zijn dan ook verschillende typen internal auditors, met ieder een eigen aandachtsgebied, zoals operational auditor, financial auditor, IT auditor en compliance Auditor.