Er zijn twee groepen accountants: accountants die worden opgeleid voor de jaarrekeningcontrole (Registeraccountants; RA’s) en accountants die worden opgeleid voor andere werkzaamheden op het gebied van de accountancy (Accountant-administratieconsulent of AA). De opleidingen voor RA’s en AA’s zijn hierop afgestemd.

De oriëntatie Assurance (RA’s) leidt op voor de assurance-functie in de ruimste zin van het woord, waaronder ook de (wettelijke) controle van jaarrekeningen. Voor deze oriëntatie geldt dat je ook een masteropleiding (wo of hbo) moet hebben afgerond.

De oriëntatie Accountancy-MKB (AA’s) is voor accountants die adviserende werkzaamheden verrichten voor MKB-ondernemers. Deze variant is gericht op de bedrijfsvoering en daarmee samenhangende advieswerkzaamheden.

Veel accountants (RA’s en AA’s) zijn actief als interne accountants / internal auditors.

Registeraccountant (RA)

Er zijn verschillende accountantsopleidingen in Nederland. Om Registeraccountant (RA) te kunnen worden dient een kandidaat een theoretische opleiding te hebben voltooid aan een van de daartoe erkende Post-Master Assurance-opleidingen. De volgende universiteiten bieden een erkende Post-Master Assurance-opleiding aan:

Accountant-Administratieconsulent (AA)

Om Accountant-Administratieconsulent (AA) te kunnen worden dient een kandidaat de  theoretische opleiding tot Accountancy-MKB te volgen bij een hbo-schoolen of  particulier opleidingsinstituut. Het theoretische deel van de opleiding omvat twee fasen: een bacheloropleiding (voltijds 4 jaar) en een postbacheloropleiding (alleen deeltijd, ca. 2 jaar). De postinitiële opleiding kun je gelijk met de driejarige praktijkopleiding van de NBA volgen.,