Een internal auditor heeft een breed takenpakket.

Enkele hoofdtaken van de internal auditor zijn:

  1. Monitoren en evalueren van risico’s
  2. Beoordelen van controlemaatregelen
  3. Verschaffen van zekerheid, inzicht en advies
  4. Rapporteren van resultaten
  5. Communiceren van resultaten
  6. Initiëren van verbeteringen
  7. Monitoren van verbeterafspraken